ที่ทำการไปรษณีย์บางจาก จังหวัดนครศรีธรรมราช

 


ที่ทำการไปรษณีย์บางจาก (ปณ. บางจาก)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บางจาก (BANG CHAK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 91 หมู่ 6 ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330
โทรศัพท์ : 075 399 555
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 80330

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์บางจาก


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง