ที่ทำการไปรษณีย์เขามหาชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

 


ที่ทำการไปรษณีย์เขามหาชัย (ปณ. เขามหาชัย)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เขามหาชัย (KHAO MAHA CHAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 35/12 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
โทรศัพท์ : 075 392 080
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 80280

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์เขามหาชัย


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง