ที่ทำการไปรษณีย์ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ที่ทำการไปรษณีย์ท่าศาลา (ปณ. ท่าศาลา)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ท่าศาลา (THA SALA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 151/7 หมู่ 1 ถนนศุภโยคพัฒนา ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ : 075 521 089
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 80160

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ท่าศาลา


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง