รหัสไปรษณีย์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดนครสวรรค์ มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์นครสวรรค์มีทั้งหมด 16 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
60000 อำเภอเมืองนครสวรรค์
60110 อำเภอหนองบัว
60120 อำเภอชุมแสง
60130 อำเภอพยุหะคีรี
60140 อำเภอตาคลี
60150 อำเภอชุมตาบง
60150 อำเภอแม่เปิน
60150 อำเภอแม่วงก์
60150 อำเภอลาดยาว
60160 อำเภอท่าตะโก
60170 อำเภอโกรกพระ
60180 อำเภอบรรพตพิสัย
60190 อำเภอตากฟ้า
60210 อำเภอตาคลี เฉพาะตำบลช่องแค ตำบลพรหมนิมิต ตำบลสร้อยทอง ตำบลห้วยหอม
60220 อำเภอไพศาลี
60230 อำเภอเก้าเลี้ยว
60240 อำเภอเมืองนครสวรรค์ เฉพาะตำบลหนองกรด ตำบลหนองกระโดน
60250 อำเภอชุมแสง เฉพาะตำบลทับกฤช ตำบลทับกฤชใต้ ตำบลพันลาน
60260 อำเภอตาคลี เฉพาะตำบลจันเสน ตำบลลาดทิพรส


ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดนครสวรรค์ มี 16 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 436/46 ถนนโกสีย์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056 212 241

ที่อยู่ : เลขที่ 140/1 หมู่ 2 ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 60230
โทรศัพท์ : 056 299 135

ที่อยู่ : เลขที่ 171 หมู่ 4 ถนนนครสวรรค์ - โกรกพระ ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 60170
โทรศัพท์ : 056 291 215

ที่อยู่ : เลขที่ 663/146 หมู่ 6 ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ : 056 271 849

ที่อยู่ : เลขที่ 23/1 ถนนแสงราษฎร์ใต้ ตำบลชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120
โทรศัพท์ : 056 282 152

ที่อยู่ : เลขที่ 381 หมู่ 5 ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60250
โทรศัพท์ : 056 289 113

ที่อยู่ : เลขที่ 2 หมู่ 1 ซอยนภาเขตพัฒนาพิเศษ ซอย 1 ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190
โทรศัพท์ : 056 241 329

ที่อยู่ : เลขที่ 364 หมู่ 1 ถนนจันเสนพัฒนา ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60260
โทรศัพท์ : 056 339 196

ที่อยู่ : เลขที่ 13 ถนนประชาอุทิศ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
โทรศัพท์ : 056 269 209

ที่อยู่ : 2 ซอยเรืองยศ 1 ถนนพลหโยธิน ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
โทรศัพท์ : 056 261 734

ที่อยู่ : เลขที่ 617/1 หมู่ 7 ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160
โทรศัพท์ : 056 249 321

ที่อยู่ : เลขที่ 123/4 หมู่ 2 ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180
โทรศัพท์ : 056 279 106

ที่อยู่ : เลขที่ 305 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
โทรศัพท์ : 056 341 235

ที่อยู่ : เลขที่ 836 หมู่ 1 ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
โทรศัพท์ : 056 259 322

ที่อยู่ : เลขที่ 763 หมู่ 7 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60240
โทรศัพท์ : 056 296 241

ที่อยู่ : เลขที่ 107/3 หมู่ 7 ถนนหนองบัว-ชุมแสง ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
โทรศัพท์ : 056 251 329

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ