ที่ทำการไปรษณีย์ไม้หลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ที่ทำการไปรษณีย์ไม้หลา (ปณ. ไม้หลา)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ไม้หลา (MAI LA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 163 หมู่ 9 ถนนเพชรเกษม ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350
โทรศัพท์ : 075 497 041
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 80350

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  ปิดทำการ
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ไม้หลา


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง