ที่ทำการไปรษณีย์ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 


ที่ทำการไปรษณีย์ปากพนัง (ปณ. ปากพนัง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปากพนัง (PAK PHANANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 012 ซอยไปรษณีย์ ถนนชายน้ำ ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140
โทรศัพท์ : 075 517 013
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 80140

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลท่าพยา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลบางตะพง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลบางพระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ปากพนัง


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง