ที่ทำการไปรษณีย์คลองจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

 


ที่ทำการไปรษณีย์คลองจันดี (ปณ. คลองจันดี)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์คลองจันดี (KHLONG CHANDI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 1/8 หมู่ 2 ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250
โทรศัพท์ : 075 486 310
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 80250

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ 8
  • ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ 1-7, 9-15
  • ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ 3-4
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์คลองจันดี


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง