ที่ทำการไปรษณีย์สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ที่ทำการไปรษณีย์สิชล (ปณ. สิชล)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สิชล (SICHON POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 91/1 หมู่ 5 ถนนสุขาภิบาล 3 ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120
โทรศัพท์ : 075 536 255
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 80120

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์สิชล


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง