ที่ทำการไปรษณีย์ทานพอ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 


ที่ทำการไปรษณีย์ทานพอ (ปณ. ทานพอ)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ทานพอ (THANPHO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 214/1-2 หมู่ 3 ถนนพันธุนะ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260
โทรศัพท์ : 075 481 265
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 80260

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกะเปียด อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลนาเขลียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ทานพอ


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง