ถนนเพชรเกษม ... ถนนที่ยาวที่สุดในประเทศไทย

คำถาม ... ถนนที่ยาวที่สุดในประเทศไทย คือถนนอะไร?

เฉลย ...
ถนนที่ยาวที่สุดในประเทศไทย คือ ถนนเพชรเกษม

ถนนเพชรเกษม หรือ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 เป็นถนนสายหลักสายหนึ่งของประเทศไทยและของภาคใต้ มีจุดเริ่มต้นที่วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร (สะพานเนาวจำเนียร) และมีจุดสิ้นสุดที่จุดผ่านแดนถาวรสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (พรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย) มีความยาวทั้งหมด 1,310.554 กิโลเมตร หรือ 814.341 ไมล์

ถนนเพชรเกษมเริ่มเปิดใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 จนถึงปัจจุบัน โดยในระยะแรกนั้นถูกสร้างเป็นทางลาดยางขนาด 2 ช่องจราจร (วิ่งสวนกัน) ก่อนจะได้รับการขยายเป็น 4 ช่องจราจรตลอดเส้นทาง และมี 7 ช่องจราจรบางส่วนในช่วงของจังหวัดเพชรบุรี

เส้นทางถนนเพชรเกษม

ถนนเพชรเกษมสร้างผ่านพื้นที่ทั้งหมด 13 จังหวัด ดังนี้

1. กรุงเทพมหานคร ... ระยะทาง 17.1 กิโลเมตร
2. จังหวัดสมุทรสาคร ... ระยะทาง 5.1 กิโลเมตร
3. จังหวัดนครปฐม ... ระยะทาง 41.2 กิโลเมตร
4. จังหวัดราชบุรี ... ระยะทาง 58.1 กิโลเมตร
5. จังหวัดเพชรบุรี ... ระยะทาง 90.5 กิโลเมตร
6. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ... ระยะทาง 213 กิโลเมตร
7. จังหวัดชุมพร ... ระยะทาง 88.4 กิโลเมตร
8. จังหวัดระนอง ... ระยะทาง 182 กิโลเมตร
9. จังหวัดพังงา ... ระยะทาง 223 กิโลเมตร
10. จังหวัดกระบี่ ... ระยะทาง 126 กิโลเมตร
11. จังหวัดตรัง ... ระยะทาง 94 กิโลเมตร
12. จังหวัดพัทลุง ... ระยะทาง 85.3 กิโลเมตร
13. จังหวัดสงขลา ... ระยะทาง 92.3 กิโลเมตร

ด่านพรมแดนถาวรสะเดา จังหวัดสงขลา จุดสิ้นสุดของถนนเพชรเกษม


ถนนเพชรเกษมตั้งชื่อตามชื่อหลวงเพชรเกษมวิถีสวัสดิ์ (แถม เพชรเกษม) อธิบดีกรมทางหลวงคนที่ 7 เมื่อถนนเพชรเกษมสร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2493 จึงได้รับการตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่าน ตามนโยบายของรัฐบาลสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ที่ให้ตั้งชื่อถนนตามชื่อนายช่างใหญ่ผู้ควบคุมการก่อสร้างหรือผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบการก่อสร้างอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ