ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งสง | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งสง (ปณ. ทุ่งสง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งสง (THUNG SONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 80 ถนนชัยชุมพล ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 075 411 550
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 80110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ 1-4, 6-11
 • ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ 1-2, 5-10
 • ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ทุ่งสง


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ