ที่ทำการไปรษณีย์พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

 


ที่ทำการไปรษณีย์พรหมคีรี (ปณ. พรหมคีรี)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พรหมคีรี (PHROM KHIRI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 176/5 หมู่ 1 ซอยบ้านนอกท่า ถนนนครศรีธรรมราช-นบพิตำ ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320
โทรศัพท์ : 075 396 043
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 80320

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์พรหมคีรี


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง