รหัสไปรษณีย์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดสมุทรสงคราม มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์สมุทรสงครามมีทั้งหมด 3 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
75000 อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
75110 อำเภออัมพวา
75120 อำเภอบางคนที
ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดสมุทรสงคราม มี 3 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 33 ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ : 034 711 558

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลคลองเขิน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ที่อยู่ : เลขที่ 96/3 หมู่ 6 ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120
โทรศัพท์ : 034 751 370

พื้นที่ให้บริการ
 • ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำบลยายแพง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ที่อยู่ : เลขที่ 10 ถนนริมแม่น้ำแม่กลอง ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034 761 544

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

--------------------------------------SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...