รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร เป็น 1 ใน 21 จังหวัดของภาคกลาง แบ่งการปกครองออกเป็น 3 อำเภอ 40 ตำบล และ 290 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 38 แห่ง แบ่งออกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 2 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลตำบล 11 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 22 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้


เขตเทศบาลนครสมุทรสาคร

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสาคร

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

2. เทศบาลนคร 2 แห่ง

 • เทศบาลนครสมุทรสาคร
 • เทศบาลนครอ้อมน้อย

3. เทศบาลเมือง 2 แห่ง

 • เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน
 • เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ

4. เทศบาลตำบล 11 แห่ง

 • เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก
 • เทศบาลตำบลบางปลา
 • เทศบาลตำบลคอกกระบือ
 • เทศบาลตำบลท่าจีน
 • เทศบาลตำบลนาดี
 • เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว
 • เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
 • เทศบาลตำบลหลักห้า
 • เทศบาลตำบลแคราย
 • เทศบาลตำบลดอนไก่ดี
 • เทศบาลตำบลสวนหลวง

5. องค์การบริหารส่วนตำบล 22 แห่ง

 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ้ว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสาม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสอง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลอำแพง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตัน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกไข่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง


รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสาคร แยกรายอำเภอ

1. อำเภอเมืองสมุทรสาคร : 17 แห่ง (1 เทศบาลนคร, 5 เทศบาลตำบล, 11 อบต.)

 • เทศบาลนครสมุทรสาคร
 • เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก
 • เทศบาลตำบลบางปลา
 • เทศบาลตำบลคอกกระบือ
 • เทศบาลตำบลท่าจีน
 • เทศบาลตำบลนาดี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด


2. อำเภอบ้านแพ้ว : 10 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 7 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว
 • เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
 • เทศบาลตำบลหลักห้า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ้ว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสาม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสอง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลอำแพง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตัน


3. อำเภอกระทุ่มแบน : 10 แห่ง (1 เทศบาลนคร, 2 เทศบาลเมือง, 3 เทศบาลตำบล, 4 อบต.)

 • เทศบาลนครอ้อมน้อย
 • เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน
 • เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ
 • เทศบาลตำบลแคราย
 • เทศบาลตำบลดอนไก่ดี
 • เทศบาลตำบลสวนหลวง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกไข่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ