รหัสไปรษณีย์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดสมุทรสาคร มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์สมุทรสาครมีทั้งหมด 4 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
74000 อำเภอเมืองสมุทรสาคร
74110 อำเภอกระทุ่มแบน
74120 อำเภอบ้านแพ้ว
74130 อำเภอกระทุ่มแบน เฉพาะตำบลอ้อมน้อย
70210 อำเภอบ้านแพ้ว เฉพาะตำบลโรงเข้ หมู่ 4 และตำบลหนองสองห้อง หมู่ 1
ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดสมุทรสาคร มี 4 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 22/2 หมู่ 6 ถนนพระราม 2 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034 413 179

ที่อยู่ : เลขที่ 198/2 หมู่ 1 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
โทรศัพท์ : 034 481 012

ที่อยู่ : เลขที่ 105 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0 2420 2399

ที่อยู่ : เลขที่ 79 หมู่ 1 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ : 034 471 800

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ