รหัสไปรษณีย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดสระแก้ว มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์สระแก้วมีทั้งหมด 7 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
27000 อำเภอเมืองสระแก้ว
27000 อำเภอเขาฉกรรจ์
27120 อำเภอโคกสูง
27120 อำเภออรัญประเทศ
27160 อำเภอวัฒนานคร
27180 อำเภอตาพระยา
27210 อำเภอวังน้ำเย็น
27210 อำเภอวังสมบูรณ์ เฉพาะตำบลวังใหม่ หมู่ที่ 2-4 และหมู่ที่ 10 
27250 อำเภอวังสมบูรณ์
27260 อำเภอคลองหาด
ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดสระแก้ว มี 7 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 270/1 ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
โทรศัพท์ : 037 241 546

ที่อยู่ : เลขที่ 9 หมู่ 5 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
โทรศัพท์ : 037 445 003

ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนสุวรรณศร ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120
โทรศัพท์ : 037 231 006

ที่อยู่ : เลขที่ 693 หมู่ 1 ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 27180
โทรศัพท์ : 037 269 072

ที่อยู่ : เลขที่ 234 หมู่1 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210
โทรศัพท์ : 037 251 367

ที่อยู่ : เลขที่ 25/1 หมู่ 10 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250
โทรศัพท์ : 037 516 258

ที่อยู่ : เลขที่ 1153 หมู่ 10 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
โทรศัพท์ : 037 261 301

---------------------------------------------------------------------------------------SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...