รหัสไปรษณีย์จังหวัดพะเยา พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดพะเยา มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์พะเยามีทั้งหมด 7 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
56000 อำเภอเมืองพะเยา
56000 อำเภอภูกามยาว
56110 อำเภอเชียงคำ
56110 อำเภอภูซาง
56120 อำเภอดอกคำใต้
56130 อำเภอแม่ใจ
56140 อำเภอปง
56150 อำเภอจุน
56160 อำเภอเชียงม่วน
ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดพะเยา มี 7 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 78 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ : 054 481 165

ที่อยู่ : เลขที่ 262 หมู่ 1 ถนนจุน-ปง ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
โทรศัพท์ : 054 459 232

ที่อยู่ : เลขที่ 423 หมู่ 15 ถนนศักดาบรรณกิจ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110
โทรศัพท์ : 054 451 992

ที่อยู่ : เลขที่ 345 หมู่ 1 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 56160
โทรศัพท์ : 054 495 108

ที่อยู่ : เลขที่ 205 หมู่ 8 ถนนพะเยา-เชียงคำ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ : 054 491 487

ที่อยู่ : เลขที่ 310 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140
โทรศัพท์ : 054 497 189

ที่อยู่ : เลขที่ 269 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130
โทรศัพท์ : 054 489 095

---------------------------------------------------------------------------------------SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ