รหัสไปรษณีย์จังหวัดตรัง พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดตรัง มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์ตรังมีทั้งหมด 12 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
92000 อำเภอเมืองตรัง
92000 อำเภอสิเกา เฉพาะตำบลนาเมืองเพชร
92000 อำเภอวังวิเศษ เฉพาะตำบลท่าสะบ้า
92110 อำเภอกันตัง
92120 อำเภอปะเหลียน
92120 อำเภอหาดสำราญ
92130 อำเภอรัษฎา เฉพาะตำบลหนองปรือ
92130 อำเภอห้วยยอด
92140 อำเภอปะเหลียน เฉพาะตำบลท่าพญา ตำบลบางด้วน ตำบลบ้านนา
92140 อำเภอย่านตาขาว
92150 อำเภอสิเกา
92160 อำเภอรัษฎา
92170 อำเภอเมืองตรัง เฉพาะตำบลนาโยงใต้ ตำบลนาบินหลา
92170 อำเภอนาโยง
92180 อำเภอปะเหลียน เฉพาะตำบลปะเหลียน
92190 อำเภอเมืองตรัง เฉพาะตำบลนาท่ามใต้ ตำบลนาท่ามเหนือ
92190 อำเภอห้วยยอด เฉพาะตำบลปากแจ่ม ตำบลลำภูรา
92210 อำเภอห้วยยอด เฉพาะตำบลวังคีรี ตำบลบางดี ตำบลบางกุ้ง ตำบลนาวง
92220 อำเภอวังวิเศษ

ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดตรัง มี 12 แห่ง ดังนี้
ที่อยู่ : เลขที่ 25/15 ถนนเจิมปัญญา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์ : 075 213 958

ที่อยู่ : เลขที่ 17 ถนนหน้าค่าย ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110
โทรศัพท์ : 075 251 017

ที่อยู่ : เลขที่ 32 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทรศัพท์ : 075 299 154

ที่อยู่ : เลขที่ 23/1 หมู่ 8 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92120
โทรศัพท์ : 075 289 382

ที่อยู่ : เลขที่ 91 หมู่ 1 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075 281 441

ที่อยู่ : เลขที่ 31/22 หมู่ 1 ถนนตรัง-สตูล ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180
โทรศัพท์ : 075 208 235

ที่อยู่ : เลขที่ 186 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92190
โทรศัพท์ : 075 266 066

ที่อยู่ : เลขที่ 195-196 หมู่ 2 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 92160
โทรศัพท์ : 075 286 114

ที่อยู่ : เลขที่ 10 ถนนเทศบาล 9 ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130
โทรศัพท์ : 075 271 016

ที่อยู่ : เลขที่ 184 หมู่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 92220
โทรศัพท์ : 075 296 094

ที่อยู่ : เลขที่ 247 หมู่ 1 ถนนท่าเรือ ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
โทรศัพท์ : 075 248 043

ที่อยู่ : เลขที่ 59 หมู่ 9 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92210
โทรศัพท์ : 075 264 398

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ