รหัสไปรษณีย์จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดอุตรดิตถ์ มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์อุตรดิตถ์มีทั้งหมด 13 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
53000 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
53110 อำเภอน้ำปาด
53110 อำเภอท่าปลา เฉพาะตำบลท่าแฝก
53120 อำเภอพิชัย
53130 อำเภอลับแล
53140 อำเภอตรอน
53150 อำเภอท่าปลา
53160 อำเภอฟากท่า
53170 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เฉพาะตำบลวังกะพี้ ตำบลบ้านเกาะ หมู่ 7-9
53180 อำเภอบ้านโคก
53190 อำเภอท่าปลา เฉพาะตำบลผาเลือด ตำบลร่วมจิต ตำบลหาดล้า หมู่ 1-3, 9
53210 อำเภอลับแล เฉพาะตำบลด่านแม่คำมัน ตำบลทุ่งยั้ง ตำบลไผ่ล้อม
53220 อำเภอพิชัย เฉพาะตำบลท่าสัก ตำบลบ้านดารา
53230 อำเภอทองแสนขัน
ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ มี 13 แห่ง ดังนี้

ที่ทำการไปรษณีย์อุตรดิตถ์
ที่อยู่ : เลขที่ 16 ถนนมุขศาลา ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ : 055 413 616

ที่ทำการไปรษณีย์ตรอน
ที่อยู่ : เลขที่ 14/7 หมู่ 10 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140
โทรศัพท์ : 055 491 063

ที่ทำการไปรษณีย์ทองแสนขัน
ที่อยู่ : เลขที่ 146 หมู่ 9 ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53230
โทรศัพท์ : 055 418 034

ที่ทำการไปรษณีย์ท่าปลา
ที่อยู่ : เลขที่ 36/3 หมู่ 1 ถนนท่าปลา-อุตรดิตถ์ ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53150
โทรศัพท์ : 055 499 090

ที่ทำการไปรษณีย์ร่วมจิต
ที่อยู่ : เลขที่ 199/4 หมู่ 1 ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53190
โทรศัพท์ : 055 413 640

ที่ทำการไปรษณีย์น้ำปาด
ที่อยู่ : เลขที่ 8 หมู่ 4 ถนนเพชรานุรักษ์ ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110
โทรศัพท์ : 055 481 048

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโคก
ที่อยู่ : เลขที่ 301 หมู่ 3 ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 53180
โทรศัพท์ : 055 486 049

ที่ทำการไปรษณีย์พิชัย
ที่อยู่ : เลขที่ 326/1 หมู่ 3 ถนนไชยบำรุง ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
โทรศัพท์ : 055 421 401

ที่ทำการไปรษณีย์ท่าสัก
ที่อยู่ : เลขที่ 416 หมู่ 1 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220
โทรศัพท์ : 055 496 127

ที่ทำการไปรษณีย์ฟากท่า
ที่อยู่ : เลขที่ 231 หมู่ 9 ถนนฟากท่า-บ้านโคก ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 53160
โทรศัพท์ : 055 489 016

ที่ทำการไปรษณีย์วังกะพี้
ที่อยู่ : เลขที่ 318 หมู่ 4 ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53170
โทรศัพท์ : 055 494 429

ที่ทำการไปรษณีย์ลับแล
ที่อยู่ : เลขที่ 3 ถนนอินใจมี ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130
โทรศัพท์ : 055 431 082

ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งยั้ง
ที่อยู่ : เลขที่ 155 หมู่ 6 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53210
โทรศัพท์ : 055 412 771

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ