รหัสไปรษณีย์จังหวัดพิจิตร พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดพิจิตร มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์พิจิตรมีทั้งหมด 13 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
66000 อำเภอเมืองพิจิตร
66110 อำเภอตะพานหิน
66120 อำเภอบางมูลนาก
66130 อำเภอบึงนาราง
66130 อำเภอโพทะเล
66140 อำเภอวชิรบารมี
66140 อำเภอสามง่าม
66150 อำเภอตะพานหิน เฉพาะตำบลทุ่งโพธิ์ ตำบลวังหลุม
66150 อำเภอทับคล้อ
66160 อำเภอสากเหล็ก
66170 อำเภอเมืองพิจิตร เฉพาะตำบลหัวดง ตำบลดงป่าคำ ตำบลดงกลาง ตำบลฆะมัง หมู่ 3-4, 7-9
66180 อำเภอวังทรายพูน
66190 อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
66210 อำเภอดงเจริญ
66210 อำเภอบางมูลนาก เฉพาะตำบลวังตะกู
66220 อำเภอวชิรบารมี เฉพาะตำบลหนองหลุม
66220 อำเภอสามง่าม เฉพาะตำบลกำแพงดิน
66230 อำเภอทับคล้อ เฉพาะตำบลเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาทราย
ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดพิจิตร มี 13 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 674/1 ซอย 6 ถนนบุษบา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ : 056 613 068

ที่อยู่ : เลขที่ 100 หมู่ 3 ตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 66210
โทรศัพท์ : 056 657 251

ที่อยู่ : เลขที่ 79 ถนนชมฐีระเวช ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
โทรศัพท์ : 056 621 315

ที่อยู่ : เลขที่ 1051 หมู่ 1 ถนนตะพานหิน-เพชรบูรณ์ ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 66150
โทรศัพท์ : 056 641 300

ที่อยู่ : เลขที่ 576/6-7 หมู่ 4 ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 66230
โทรศัพท์ : 056 649 115

ที่อยู่ : เลขที่ 6 ถนนประเทืองถิ่น ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 66120
โทรศัพท์ : 056 631 033

ที่อยู่ : เลขที่ 550 หมู่ 3 ถนนโพทะเล-บางมูลนาก ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130
โทรศัพท์ : 056 681 152

ที่อยู่ : เลขที่ 125 หมู่ 5 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 66190
โทรศัพท์ : 056 689 030

ที่อยู่ : เลขที่ 64 หมู่ 1 ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
โทรศัพท์ : 056 697 093

ที่อยู่ : เลขที่ 106 หมู่ 5 ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140
โทรศัพท์ : 056 691 245

ที่อยู่ : เลขที่ 99/2 หมู่ 2 ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66220
โทรศัพท์ : 056 673 204

ที่อยู่ : เลขที่ 192 หมู่ 1 ถนนวังทรายพูน-ทุ่งโม่ง ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 66180
โทรศัพท์ : 056 695 108

ที่อยู่ : เลขที่ 262/1 หมู่ 1 ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 66160
โทรศัพท์ : 056 699 351

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ