รหัสไปรษณีย์จังหวัดพังงา พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดพังงา มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์พังงามีทั้งหมด 12 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
82000 อำเภอเมืองพังงา
82110 อำเภอตะกั่วป่า
82120 อำเภอท้ายเหมือง
82130 อำเภอตะกั่วทุ่ง
82140 อำเภอตะกั่วทุ่ง เฉพาะตำบลโคกกลอย ตำบลหล่อยูง
82150 อำเภอคุระบุรี
82160 อำเภอเกาะยาว
82170 อำเภอกะปง
82180 อำเภอทับปุด
82190 อำเภอตะกั่วป่า เฉพาะตำบลเกาะคอเขา ตำบลคึกคัก
82210 อำเภอท้ายเหมือง เฉพาะตำบลลำแก่น หมู่ 1-3, 5-6
83000 อำเภอเกาะยาว เฉพาะตำบลพรุใน

ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดพังงา มี 11 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 503 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076 412 171

ที่อยู่ : เลขที่ 154/4 หมู่ 2 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 82170
โทรศัพท์ : 076 499 126

ที่อยู่ : เลขที่ 44/10 หมู่ 1 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 82160
โทรศัพท์ : 076 597 108

ที่อยู่ : เลขที่ 343 หมู่ 8 ถนนเพชรเกษม ตำบลคุระบุรี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 82150
โทรศัพท์ : 076 491 100

ที่อยู่ : เลขที่ 59/6 หมู่ 1 ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130
โทรศัพท์ : 076 496 444

ที่อยู่ : เลขที่ 70/6 หมู่ 1 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140
โทรศัพท์ : 076 581 407

ที่อยู่ : เลขที่ 75/2 หมู่ 4 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82190
โทรศัพท์ : 076 593 254

ที่อยู่ : เลขที่ 133 ถนนศรีเมือง ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
โทรศัพท์ : 076 421 395

ที่อยู่ : เลขที่ 58/7 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
โทรศัพท์ : 076 442 037

ที่อยู่ : เลขที่ 10/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120
โทรศัพท์ : 076 571 489

ที่อยู่ : เลขที่ 49/22 หมู่ 1 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82210
โทรศัพท์ : 076 443 081

---------------------------------------------------------------------------------------SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...