รหัสไปรษณีย์จังหวัดภูเก็ต พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดภูเก็ต มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...

รหัสไปรษณีย์จังหวัดภูเก็ต
83000    อำเภอเมืองภูเก็ต
83100    อำเภอเมืองภูเก็ต เฉพาะตำบลกะรน
83130    อำเภอเมืองภูเก็ต เฉพาะตำบลราไวย์ และตำบลฉลอง
83110    อำเภอถลาง
83120    อำเภอกระทู้
83150    อำเภอกระทู้ เฉพาะตำบลป่าตอง และตำบลกมลาที่ทำการไปรษณีย์ในเขตจังหวัดภูเก็ต มี 6 แห่ง ดังนี้
1. ที่ทำการไปรษณีย์ภูเก็ต
ที่อยู่ : เลขที่ 12/16 ถนนมนตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 076 218 637

2. ที่ทำการไปรษณีย์ถลาง
ที่อยู่ : เลขที่ 355 หมู่ 1 ตำบลเทพกระษัตรีย์ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ : 076 311 186

3. ที่ทำการไปรษณีย์กะทู้
ที่อยู่ : เลขที่ 30/12 หมู่ 1 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ : 076 321 009

4. ที่ทำการไปรษณีย์ป่าตอง
ที่อยู่ : เลขที่ 41/1 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
โทรศัพท์ : 076 344 354

5. ที่ทำการไปรษณีย์กะรน
ที่อยู่ : เลขที่ 185,187,189 ถนนปฎัก ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
โทรศัพท์ : 076 330 937

6. ที่ทำการไปรษณีย์ราไวย์
ที่อยู่ : เลขที่ 4/2 หมู่ 5 ถนนวิเศษ ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
โทรศัพท์ : 076 381 393

---------------------------------------------------------------------------------------

เรื่องน่ารู้
ค่าส่งจดหมายและพัสดุในประเทศ ไปรษณีย์ไทย
อัตราค่าบริการ EMS ไปรษณีย์ไทย
รหัสไปรษณีย์ประเทศไทย 77 จังหวัดอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ