รหัสไปรษณีย์จังหวัดชลบุรี พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดชลบุรี มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์ชลบุรีมีทั้งหมด 16 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
20000 อำเภอเมืองชลบุรี
20110 อำเภอศรีราชา
20120 อำเภอเกาะสีชัง
20130 อำเภอเมืองชลบุรี เฉพาะตำบลบ้านปึก ตำบลเสม็ด ตำบลห้วยกะปิ ตำบลเหมือง
20140 อำเภอพนัสนิคม
20150 อำเภอบางละมุง
20160 อำเภอพานทอง
20170 อำเภอบ้านบึง
20180 อำเภอสัตหีบ
20182 อำเภอสัตหีบ เฉพาะภายในฐานทัพเรือสัตหีบ
20190 อำเภอหนองใหญ่
20220 อำเภอบ้านบึง เฉพาะตำบลหนองไผ่แก้ว ตำบลหนองอิรุณ
20230 อำเภอศรีราชา เฉพาะตำบลทุ่งสุขลา ตำบลบ่อวิน ตำบลบึง
20240 อำเภอเกาะจันทร์
20240 อำเภอพนัสนิคม เฉพาะตำบลนาเริก หมู่ที่ 4-5, 8-11, 14-15 ตำบลนาวังหิน หมู่ที่ 4-6, 10-11
20250 อำเภอสัตหีบ เฉพาะตำบลนาจอมเทียน ตำบลบางเสร่
20270 อำเภอบ่อทอง


ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดชลบุรี มี 16 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 680 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 038 278 686

ที่อยู่ : เลขที่ 563 หมู่ 1 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
โทรศัพท์ : 038 219 201

ที่อยู่ : เลขที่ 2278 หมู่ 1 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20182
โทรศัพท์ : 038 438 734

ที่อยู่ : เลขที่ 234 หมู่ 1 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180
โทรศัพท์ : 038 437 162

ที่อยู่ : เลขที่ 55/3 หมู่ 3 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
โทรศัพท์ : 038 238 260

ที่อยู่ : เลขที่ 215/8 หมู่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 038 352 055

ที่อยู่ : เลขที่ 7/1 ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท์ : 038 311 202

ที่อยู่ : เลขที่ 65 ถนนสุขุมวิท ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
โทรศัพท์ : 038 381 040

ที่อยู่ : 1/12 หมู่ 7 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
โทรศัพท์ : 038 451 119

ที่อยู่ : 19 ถนนวัดโรมันคาธอลิค ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
โทรศัพท์ : 038 461 004

ที่อยู่ : เลขที่ 331 ถนนชลบุรี-บ้านบึง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
โทรศัพท์ : 038 443 689

ที่อยู่ : เลขที่ 204 หมู่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
โทรศัพท์ : 038 201 027

ที่อยู่ : เลขที่ 290 หมู่ 5 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ : 038 428 225

ที่อยู่ : เลขที่ 140 หมู่ 1 ถนนสายหนองเสม็ด-บ่อทอง ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270
โทรศัพท์ : 038 211 285

ที่อยู่ : เลขที่ 23/1-2 หมู่ 5 ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 20120
โทรศัพท์ : 038 216 227

ที่อยู่ : เลขที่ 5 หมู่ 4 ถนนเกาะโพธิ์-สามแยก ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240
โทรศัพท์ : 038 209 504

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ