รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี เป็น 1 ใน 7 จังหวัดของภาคตะวันออก แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ 92 ตำบล และ 687 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 99 แห่ง แบ่งออกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 2 แห่ง เทศบาลเมือง 10 แห่ง เทศบาลตำบล 36 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 49 แห่ง และมีเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 1 แห่ง (เมืองพัทยา) โดยมีรายละเอียดดังนี้


เมืองพัทยา

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

2. เทศบาลนคร 2 แห่ง

 • เทศบาลนครแหลมฉบัง
 • เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

3. เทศบาลเมือง 10 แห่ง

 • เทศบาลเมืองชลบุรี
 • เทศบาลเมืองแสนสุข
 • เทศบาลเมืองบ้านสวน
 • เทศบาลเมืองอ่างศิลา
 • เทศบาลเมืองหนองปรือ
 • เทศบาลเมืองบ้านบึง
 • เทศบาลเมืองพนัสนิคม
 • เทศบาลเมืองศรีราชา 
 • เทศบาลเมืองสัตหีบ
 • เทศบาลเมืองปรกฟ้า

4. เทศบาลตำบล 36 แห่ง

 • เทศบาลตำบลบางทราย
 • เทศบาลตำบลคลองตำหรุ 
 • เทศบาลตำบลนาป่า
 • เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
 • เทศบาลตำบลหนองไม้แดง 
 • เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
 • เทศบาลตำบลเสม็ด
 • เทศบาลตำบลเหมือง
 • เทศบาลตำบลเกาะจันทร์
 • เทศบาลตำบลท่าบุญมี
 • เทศบาลตำบลเกาะสีชัง
 • เทศบาลตำบลบ่อทอง
 • เทศบาลตำบลธาตุทอง
 • เทศบาลตำบลบ่อกวางทอง
 • เทศบาลตำบลบางละมุง
 • เทศบาลตำบลห้วยใหญ่
 • เทศบาลตำบลโป่ง
 • เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย
 • เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
 • เทศบาลตำบลหัวกุญแจ
 • เทศบาลตำบลหนองไผ่แก้ว
 • เทศบาลตำบลหนองชาก
 • เทศบาลตำบลหนองซ้ำซาก 
 • เทศบาลตำบลบ้านบึง
 • เทศบาลตำบลหมอนนาง
 • เทศบาลตำบลกุฎโง้ง 
 • เทศบาลตำบลหัวถนน
 • เทศบาลตำบลพานทอง
 • เทศบาลตำบลหนองตำลึง
 • เทศบาลตำบลบางพระ
 • เทศบาลตำบลนาจอมเทียน
 • เทศบาลตำบลบางเสร่ 
 • เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ 
 • เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว
 • เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์
 • เทศบาลตำบลหนองใหญ่

5. องค์การบริหารส่วนตำบล 49 แห่ง

 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี 
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ 
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักบก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบุญมี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิรุณ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเซิด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาเริก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขยาด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพลาะ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไร่หลักทอง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนามะตูม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่ง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงษ์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าประดู่ 
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพลู
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้างสูง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก

6. เขตการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 1 แห่ง

 • เมืองพัทยา

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี แยกรายอำเภอ

1. อำเภอเมืองชลบุรี : 16 แห่ง (4 เทศบาลเมือง, 8 เทศบาลตำบล, 4 อบต.)

 • เทศบาลเมืองชลบุรี
 • เทศบาลเมืองแสนสุข
 • เทศบาลเมืองบ้านสวน
 • เทศบาลเมืองอ่างศิลา
 • เทศบาลตำบลบางทราย
 • เทศบาลตำบลคลองตำหรุ 
 • เทศบาลตำบลนาป่า
 • เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
 • เทศบาลตำบลหนองไม้แดง 
 • เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
 • เทศบาลตำบลเสม็ด
 • เทศบาลตำบลเหมือง 
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี 
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ 
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักบก

2. อำเภอเกาะจันทร์ : 4 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 2 เทศบาลตำบล, 1 อบต.)

 • เทศบาลเมืองปรกฟ้า
 • เทศบาลตำบลเกาะจันทร์
 • เทศบาลตำบลท่าบุญมี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบุญมี

3. อำเภอเกาะสีชัง : 1 แห่ง (1 เทศบาลตำบล)

 • เทศบาลตำบลเกาะสีชัง
4. อำเภอบ่อทอง : 7 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
 • เทศบาลตำบลบ่อทอง
 • เทศบาลตำบลธาตุทอง
 • เทศบาลตำบลบ่อกวางทอง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง

5. อำเภอบางละมุง : 9 แห่ง (1 เขตปกครองพิเศษ, 1 เทศบาลนคร, 1 เทศบาลเมือง, 5 เทศบาลตำบล, 1 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เมืองพัทยา
 • เทศบาลนครแหลมฉบัง
 • เทศบาลเมืองหนองปรือ
 • เทศบาลตำบลบางละมุง
 • เทศบาลตำบลห้วยใหญ่
 • เทศบาลตำบลโป่ง
 • เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย
 • เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

6. อำเภอบ้านบึง : 11 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 5 เทศบาลตำบล, 5 อบต.)

 • เทศบาลเมืองบ้านบึง
 • เทศบาลตำบลหัวกุญแจ
 • เทศบาลตำบลหนองไผ่แก้ว
 • เทศบาลตำบลหนองชาก
 • เทศบาลตำบลหนองซ้ำซาก 
 • เทศบาลตำบลบ้านบึง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิรุณ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว

7. อำเภอพนัสนิคม : 20 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 3 เทศบาลตำบล, 16 อบต.)

 • เทศบาลเมืองพนัสนิคม
 • เทศบาลตำบลหมอนนาง
 • เทศบาลตำบลกุฎโง้ง 
 • เทศบาลตำบลหัวถนน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเซิด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาเริก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขยาด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพลาะ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไร่หลักทอง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนามะตูม

8. อำเภอพานทอง : 10 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 8 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลพานทอง
 • เทศบาลตำบลหนองตำลึง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่ง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงษ์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าประดู่ 
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก

9. อำเภอศรีราชา : 8 แห่ง (2 เทศบาลนคร, 1 เทศบาลเมือง, 1 เทศบาลตำบล, 4 อบต.)

 • เทศบาลนครแหลมฉบัง
 • เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
 • เทศบาลเมืองศรีราชา 
 • เทศบาลตำบลบางพระ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน

10. อำเภอสัตหีบ : 8 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 5 เทศบาลตำบล, 2 อบต.)

 • เทศบาลเมืองสัตหีบ
 • เทศบาลตำบลนาจอมเทียน
 • เทศบาลตำบลบางเสร่ 
 • เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ 
 • เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว
 • เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร

11. อำเภอหนองใหญ่ : 5 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลหนองใหญ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพลู
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้างสูง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก

ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ