10 อันดับ ประเทศที่ผลิตยางพารามากที่สุดในโลก มีประเทศอะไรบ้าง?

คำถาม ... 10 อันดับ ประเทศที่ผลิตยางพารามากที่สุดในโลก มีประเทศอะไรบ้าง?

เฉลย ...
ยางพารา (Natural Rubber) เป็นยางธรรมชาติที่มีความสำคัญมาก ทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมถุงมือยาง อุตสาหกรรมรองเท้า และเครื่องมือแพทย์ มีมูลค่าตลาดทั่วโลกประมาณ 40,770 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีแหล่งผลิตใหญ่อยู่ในอาเซียนของเรานี่เอง มาดูกันว่ามีประเทศไหนบ้างที่เป็นผู้ผลิตยางพารารายใหญ่บ้าง ...

สวนยางพาราในประเทศไทย10 อันดับ ประเทศผลิตยางพารามากที่สุดในโลก

อันดับ
ประเทศ
ผลผลิต (ตัน)
1 ไทย 4,305,000
2 อินโดนีเซีย                   3,088,000
3 มาเลเซีย 997,000
4 อินเดีย 891,000
5 จีน 864,000
6 เวียดนาม 790,000
7 ฟิลิปปินส์ 548,000
8 ไอโวรีโคสต์ 411,000
9 กัวเตมาลา 356,000
10 บราซิล 186,000

ที่มา : bizvibe.com ข้อมูลปี 2020

ประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่ปลูกและส่งออกยางพารามากที่สุดในโลกมาหลายปีแล้ว เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศและสภาพอากาศเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต้นยางพารา อีกทั้งยังมีการขยายพื้นที่ปลูกจากภาคใต้ไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ รวมถึงภาคตะวันออกอีกด้วย แต่ประเทศที่น่าจับตาคือประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ของไทย ปัจจุบันเริ่มปลูกยางพาราเองได้แล้ว และเริ่มมีผลผลิตสูงขึ้นเรื่อย ๆ