รหัสไปรษณีย์จังหวัดบึงกาฬ พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดบึงกาฬ มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์บึงกาฬมีทั้งหมด 7 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
38000 อำเภอเมืองบึงกาฬ
38000 อำเภอบุ่งคล้า
38150 อำเภอเซกา
38170 อำเภอโซ่พิสัย
38180 อำเภอพรเจริญ
38190 อำเภอปากคาด
38210 อำเภอศรีวิไล
38220 อำเภอบึงโขงหลง
ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดบึงกาฬ มี 7 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 92 หมู่ 1 ถนนบำรุงราษฎร์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทรศัพท์ : 042 491 224

ที่อยู่ : เลขที่ 154 หมู่ 1 ถนนโพธิ์ศรี อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150
โทรศัพท์ : 042 489 021

ที่อยู่ : เลขที่ 338 หมู่ 1 ถนนโซ่พิสัย-ปากคาด อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 38170
โทรศัพท์ : 042 485 156

ที่อยู่ : เลขที่ 225 ซอย 13 หมู่ 4 ถนนบึงกาฬ-พังโคน อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 38180
โทรศัพท์ : 042 487 121

ที่อยู่ : เลขที่ 81 หมู่ 6 ถนนหนองคาย-บึงกาฬ อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190
โทรศัพท์ : 042 481 003

ที่อยู่ : เลขที่ 333 หมู่ 1 ถนนพังโคน-บึงกาฬ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 38210
โทรศัพท์ : 042 497 021

ที่อยู่ : เลขที่ 199 หมู่ 2 อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 38220
โทรศัพท์ : 042 416 192

---------------------------------------------------------------------------------------SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...