รหัสไปรษณีย์จังหวัดชัยนาท พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดชัยนาท มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์ชัยนาทมีทั้งหมด 8 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
17000 อำเภอเมืองชัยนาท
17110 อำเภอมโนรมย์
17120 อำเภอเมืองชัยนาท เฉพาะตำบลหาดท่าเสา หมู่ 3, 6
17120 อำเภอวัดสิงห์
17120 อำเภอหนองมะโมง
17130 อำเภอเนินขาม
17130 อำเภอหันคา
17140 อำเภอสรรคบุรี
17150 อำเภอสรรพยา
17160 อำเภอหันคา เฉพาะตำบลหนองแซง ห้วยงู และสามง่ามท่าโบสถ์
17170 อำเภอมโนรมย์ เฉพาะตำบลไร่พัฒนา ตำบลหางน้ำสาคร ตำบลอู่ตะเภา ตำบลวัดโคก หมู่ 4-5


ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดชัยนาท มี 8 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 302/1 ถนนชัยณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
โทรศัพท์ : 056 416 770

ที่อยู่ : เลขที่ 192 หมู่ 7 ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17160
โทรศัพท์ : 056 489 124

ที่อยู่ : เลขที่ 213 หมู่ 4 ถนนชัยนาท-สิงห์บุรี ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
โทรศัพท์ : 056 499 116

ที่อยู่ : เลขที่ 1/4 ถนนเจ้ายี่พระยา ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140
โทรศัพท์ : 056 481 463

ที่อยู่ : เลขที่ 60 ถนนภูสุวรรณวิถี ตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 17120
โทรศัพท์ : 056 461 315

ที่อยู่ : เลขที่ 136 หมู่ 4 ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทรศัพท์ : 056 431 370

ที่อยู่ : เลขที่ 173/4 หมู่ 3 ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110
โทรศัพท์ : 056 491 232

ที่อยู่ : เลขที่ 250/1 หมู่ 1 ถนนนายอากร ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130
โทรศัพท์ : 056 451 188

---------------------------------------------------------------------------------------

เรื่องน่ารู้
อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ