รหัสไปรษณีย์จังหวัดระยอง พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดระยอง มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์ระยองมีทั้งหมด 12 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
21000 อำเภอเมืองระยอง
21100 อำเภอเมืองระยอง เฉพาะตำบลกะเฉด
21110 อำเภอแกลง
21110 อำเภอเขาชะเมา
21120 อำเภอบ้านค่าย
21130 อำเภอบ้านฉาง
21140 อำเภอปลวกแดง
21150 อำเภอเมืองระยอง เฉพาะตำบลมาบตาพุด ตำบลห้วยโป่ง ตำบลเนินพระ หมู่ 4-7
21160 อำเภอเมืองระยอง เฉพาะตำบลแกลง ตำบลเพ
21160 อำเภอแกลง เฉพาะตำบลกองดิน
21170 อำเภอแกลง เฉพาะตำบลคลองปูน ตำบลปากน้ำกระแส ตำบลพังราด
21180 อำเภอนิคมพัฒนา
21190 อำเภอแกลง เฉพาะตำบลกร่ำ ตำบลชากพง
21210 อำเภอวังจันทร์
ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดระยอง มี 12 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 125 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ : 038 615 601

ที่อยู่ : เลขที่ 84 ถนนสุขุมวิท ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ : 038 671 176

ที่อยู่ : เลขที่ 149 หมู่ 1 ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21190
โทรศัพท์ : 038 657 199

ที่อยู่ : เลขที่ 98 หมู่ 4 ตำบลปากน้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170
โทรศัพท์ : 038 661 250

ที่อยู่ : เลขที่ 1 หมู่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
โทรศัพท์ : 038 636 112

ที่อยู่ : เลขที่ 259/2 หมู่ 1 ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
โทรศัพท์ : 038 641 446

ที่อยู่ : เลขที่ 147/3 หมู่ 5 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
โทรศัพท์ : 038 601 182

ที่อยู่ : เลขที่ 79 หมู่ 1 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ : 038 659 007

ที่อยู่ : เลขที่ 33/3 หมู่ 3 ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21100
โทรศัพท์ : 038 647 100

ที่อยู่ : เลขที่ 156/21 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160
โทรศัพท์ : 038 652 096

ที่อยู่ : เลขที่ 348/9 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 038 687 063

ที่อยู่ : เลขที่ 152/1 หมู่ 1 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210
โทรศัพท์ : 038 888 286

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ