รหัสไปรษณีย์จังหวัดตราด พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดตราด มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์ตราดมีทั้งหมด 7 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
23000 อำเภอเมืองตราด
23000 อำเภอเกาะกูด เฉพาะตำบลเกาะกูด
23110 อำเภอคลองใหญ่
23120 อำเภอเกาะกูด เฉพาะตำบลเกาะหมาก
23120 อำเภอแหลมงอบ
23130 อำเภอเขาสมิง เฉพาะตำบลเขาสมิง ตำบลทุ่งนนทรี ตำบลวังตะเคียน
23140 อำเภอบ่อไร่
23150 อำเภอเขาสมิง
23170 อำเภอเกาะช้าง


ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดตราด มี 7 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 3/5 ถนนชัยมงคล ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
โทรศัพท์ : 039 511 367

ที่อยู่ : เลขที่ 1/2 หมู่ 6 ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 23120
โทรศัพท์ : 039 597 240

ที่อยู่ : เลขที่ 222 หมู่ 4 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170
โทรศัพท์ : 039 551 240

ที่อยู่ : เลขที่ 270 หมู่ 1 ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23130
โทรศัพท์ : 039 599 096

ที่อยู่ : เลขที่ 169 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23150
โทรศัพท์ : 039 599 095

ที่อยู่ : เลขที่ 568 หมู่ 2 ถนนมุ่งคีรี ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
โทรศัพท์ : 039 581 495

ที่อยู่ : เลขที่ 100/1 หมู่ 3 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 23140
โทรศัพท์ : 039 591 252

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ