รหัสไปรษณีย์จังหวัดระนอง พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดระนอง มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์ระนองมีทั้งหมด 4 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
85000 อำเภอเมืองระนอง
85110 อำเภอกระบุรี
85120 อำเภอสุขสำราญ
85120 อำเภอกะเปอร์
85130 อำเภอเมืองระนอง เฉพาะตำบลทรายแดง
85130 อำเภอละอุ่น
ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดระนอง มี 4 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 19/2 ถนนชลระอุ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
โทรศัพท์ : 077 811 185

ที่อยู่ : เลขที่ 175 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม-กระบุรี ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110
โทรศัพท์ : 077 891 207

ที่อยู่ : เลขที่ 1 หมู่ 1 ถนนกะเปอร์-บ้านนา ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 85120
โทรศัพท์ : 077 897 124

ที่อยู่ : เลขที่ 1/4 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 85130
โทรศัพท์ : 077 847 048

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ