รหัสไปรษณีย์จังหวัดนครนายก พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดนครนายก มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์นครนายกมีทั้งหมด 5 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
26000 อำเภอเมืองนครนายก
26001 อำเภอเมืองนครนายก เฉพาะตำบลพรหมณี หมู่ 1, 13 และ ภายใน รร. จปร.
26110 อำเภอบ้านนา
26120 อำเภอองครักษ์
26130 อำเภอปากพลี


ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดนครนายก มี 5 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ ข./1 248/11 ถนนไชยพันธ์ ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
โทรศัพท์ : 037 315 523

ที่อยู่ : เลขที่ 28/4 หมู่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110
โทรศัพท์ : 037 381 935

ที่อยู่ : เลขที่ 307 หมู่ 3 ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 26130
โทรศัพท์ : 037 399 633

ที่อยู่ : อาคารศูนย์สหกรณ์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26001
โทรศัพท์ : 037 393 059

ที่อยู่ : เลขที่ 340/3 หมู่ 1 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท์ : 037 391 292

---------------------------------------------------------------------------------------SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...