รหัสไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่น พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่น มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์ขอนแก่นมีทั้งหมด 25 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
40000 อำเภอเมืองขอนแก่น
40002 อำเภอเมืองขอนแก่น เฉพาะภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
40110 อำเภอโนนศิลา
40110 อำเภอบ้านไผ่
40110 อำเภอบ้านแฮด
40120 อำเภอพล
40130 อำเภอชุมแพ
40140 อำเภอน้ำพอง
40150 อำเภอภูเวียง
40150 อำเภอเวียงเก่า
40150 อำเภอหนองนาคำ
40160 อำเภอมัญจาคีรี
40160 อำเภอโคกโพธิ์ไชย
40170 อำเภอกระนวน
40170 อำเภอซำสูง
40180 อำเภอชนบท
40190 อำเภอหนองสองห้อง
40210 อำเภอหนองเรือ
40220 อำเภอสีชมพู
40230 อำเภอแวงน้อย
40240 อำเภอหนองเรือ เฉพาะตำบลยางคำ ตำบลบ้านผือ ตำบลบ้านกง ตำบลจระเข้
40250 อำเภออุบลรัตน์
40260 อำเภอเมืองขอนแก่น เฉพาะตำบลดอนหัน ตำบลท่าพระ
40270 อำเภอบ้านฝาง
40280 อำเภอเขาสวนกวาง
40290 อำเภอชุมแพ เฉพาะตำบลหนองเขียด ตำบลโนนหัน ตำบลโนนสะอาด ตำบลนาหนองทุ่ม
40310 อำเภอน้ำพอง เฉพาะตำบลสะอาด ตำบลม่วงหวาน ตำบลน้ำพอง ตำบลกุดน้ำใส
40320 อำเภอพระยืน
40330 อำเภอแวงใหญ่
40340 อำเภอเปือยน้อย
40350 อำเภอภูผาม่าน

ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดขอนแก่น มี 25 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 153/8 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043 271 193

ที่อยู่ : เลขที่ 124 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260
โทรศัพท์ : 043 261 343

ที่อยู่ : เลขที่ 110 หมู่ 4 ถนนอุบลรัตน์-ขอนแก่น ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250

ที่อยู่ : เลขที่ 642 หมู่ 16 ถนนเจนจบทิศ ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190
โทรศัพท์ : 043 491 141

ที่อยู่ : เลขที่ 241 หมู่ 9 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40240
โทรศัพท์ : 043 299 206

ที่อยู่ : เลขที่ 242 หมู่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40210
โทรศัพท์ : 043 294 009

ที่อยู่ : เลขที่ 161 หมู่ 10 ถนนสุขาภิบาล 3 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีมชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220
โทรศัพท์ : 043 399 089

ที่อยู่ : เลขที่ 227 หมู่ 3 ถนนชนบท-กุดรู ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 40330
โทรศัพท์ : 043 496 050

ที่อยู่ : เลขที่ 4 หมู่ 12 ซอยเทศบาล 7 ถนนพล-ชัยภูมิ ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230
โทรศัพท์ : 043 499 043

ที่อยู่ : เลขที่ 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 043 202 568

ที่อยู่ : เลขที่ 42 หมู่ 4 ถนนภูเวียง-กุดฉิม ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150
โทรศัพท์ : 043 291 255

ที่อยู่ : เลขที่ 189 หมู่ 6 ถนนหนองเขียด-วังสวาป ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 40350
โทรศัพท์ : 043 396 032

ที่อยู่ : เลขที่ 335 ถนนเสริมสวาสดิ์ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120
โทรศัพท์ : 043 414 540

ที่อยู่ : เลขที่ 199 หมู่ 1 ถนนขอนแก่น-มัญจาคีรี ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 40320
โทรศัพท์ : 043 266 081

ที่อยู่ : เลขที่ 25 หมู่ 1 ถนนโนนเมืองพัฒนา ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340
โทรศัพท์ : 043 494 052

ที่อยู่ : เลขที่ 242 หมู่ 2 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 40270
โทรศัพท์ : 043 269 111

ที่อยู่ : เลขที่ 230 หมู่ 2 ถนนราษฎร์ธุรกิจ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
โทรศัพท์ : 043 272 560

ที่อยู่ : เลขที่ 303 หมู่ 1 ถนนแก้วพรรณา ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140
โทรศัพท์ : 043 431 039

ที่อยู่ : เลขที่ 69 หมู่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40310
โทรศัพท์ : 043 441 279

ที่อยู่ : เลขที่ 76 หมู่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40290
โทรศัพท์ : 043 391 049

ที่อยู่ : เลขที่ 680 หมู่ 1 ถนนโพธิ์ธาตุ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
โทรศัพท์ : 043 311 022

ที่อยู่ : เลขที่ 153/6 หมู่ 4 ถนนศรีบุญเรือง ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180
โทรศัพท์ : 043 311 022

ที่อยู่ : เลขที่ 442 หมู่ 13 ถนนกลางเมือง ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160
โทรศัพท์ : 043 289 245

ที่อยู่ : เลขที่ 179 หมู่ 11 ถนนพิทักษ์ประชา ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280
โทรศัพท์ : 043 449 122

ที่อยู่ : เลขที่ 54 หมู่ 6 ถนนอภัย ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 40170
โทรศัพท์ : 043 251 157

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ