ที่ทำการไปรษณีย์ภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

 


ที่ทำการไปรษณีย์ภูผาม่าน (ปณ. ภูผาม่าน)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ภูผาม่าน (PHU PHA MAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 189 หมู่ 6 ถนนหนองเขียด-วังสวาป ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 40350
โทรศัพท์ : 043 396 032
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 40350

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ภูผาม่าน


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

-------------------------------------------------------------------------------------------