ที่ทำการไปรษณีย์แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

 


ที่ทำการไปรษณีย์แวงน้อย (ปณ. แวงน้อย)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แวงน้อย (WAENG NOI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 4 หมู่ 12 ซอยเทศบาล 7 ถนนพล-ชัยภูมิ ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230
โทรศัพท์ : 043 499 043
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 40002

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์แวงน้อย


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

-------------------------------------------------------------------------------------------