ที่ทำการไปรษณีย์มัญจาคีรี | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์มัญจาคีรี (ปณ. มัญจาคีรี)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์มัญจาคีรี (MANCHA KHIRI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 442 หมู่ 13 ถนนกลางเมือง ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160
โทรศัพท์ : 043 289 245
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 40160

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์มัญจาคีรี


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

-------------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ