ที่ทำการไปรษณีย์ภูเวียง | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์ภูเวียง (ปณ. ภูเวียง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ภูเวียง (PHU WIANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 42 หมู่ 4 ถนนภูเวียง-กุดฉิม ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150
โทรศัพท์ : 043 291 255
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 40150

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ภูเวียง


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

-------------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ