ที่ทำการไปรษณีย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 


ที่ทำการไปรษณีย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปณ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KHON KAEN UNIVERSITY POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 043 202 568
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 40002

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  ปิดทำการ
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

-------------------------------------------------------------------------------------------