ที่ทำการไปรษณีย์ท่าพระขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 


ที่ทำการไปรษณีย์ท่าพระขอนแก่น (ปณ. ท่าพระขอนแก่น)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ท่าพระขอนแก่น (THA PHRA KHON KEAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 124 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260
โทรศัพท์ : 043 261 343
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 40260

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  ปิดทำการ
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ท่าพระขอนแก่น


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

-------------------------------------------------------------------------------------------