ที่ทำการไปรษณีย์สีชมพู จังหวัดขอนแก่น

 


ที่ทำการไปรษณีย์สีชมพู (ปณ. สีชมพู)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สีชมพู (SI CHOMPHU POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 161 หมู่ 10 ถนนสุขาภิบาล 3 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีมชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220
โทรศัพท์ : 043 399 089
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 40220

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลซำยาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์สีชมพู


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

-------------------------------------------------------------------------------------------