ที่ทำการไปรษณีย์อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

 


ที่ทำการไปรษณีย์อุบลรัตน์ (ปณ. อุบลรัตน์)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์อุบลรัตน์ (UBOLRATANA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 110 หมู่ 4 ถนนอุบลรัตน์-ขอนแก่น ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250
โทรศัพท์ : 043 446 107
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 40250

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์อุบลรัตน์


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

-------------------------------------------------------------------------------------------