ที่ทำการไปรษณีย์แวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

 


ที่ทำการไปรษณีย์แวงใหญ่ (ปณ. แวงใหญ่)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แวงใหญ่ (WAENG YAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 227 หมู่ 3 ถนนชนบท-กุดรู ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 40330
โทรศัพท์ : 043 496 050
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 40330

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์แวงใหญ่


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

-------------------------------------------------------------------------------------------