ที่ทำการไปรษณีย์ดอนโมง จังหวัดขอนแก่น

 


ที่ทำการไปรษณีย์ดอนโมง (ปณ. ดอนโมง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ดอนโมง (DON MONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 241 หมู่ 9 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40240
โทรศัพท์ : 043 299 206
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 40240

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ดอนโมง


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

-------------------------------------------------------------------------------------------