ที่ทำการไปรษณีย์บ้านไผ่ | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์บ้านไผ่ (ปณ. บ้านไผ่)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านไผ่ (BAN PHAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 230 หมู่ 2 ถนนราษฎร์ธุรกิจ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
โทรศัพท์ : 043 272 560
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 40110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์บ้านไผ่


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

-------------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ