รหัสไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...

รหัสไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
76000    อำเภอเมืองเพชรบุรี
76100    อำเภอเมืองเพชรบุรี เฉพาะตำบลหาดเจ้าสำราญ ตำบลหนองขนาน
76100    ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม
76110    อำเภอบ้านแหลม
76120    อำเภอชะอำ
76130    อำเภอท่ายาง
76140    อำเภอเขาย้อย
76150    อำเภอบ้านลาด
76160    อำเภอหนองหญ้าปล้อง
76170    อำเภอแก่งกระจาน

ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี


ที่ทำการไปรษณีย์ในเขตจังหวัดเพชรบุรี มี 9 แห่ง ดังนี้

1. ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี
ที่อยู่ : เลขที่ 4 ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 034 425 571

2. ที่ทำการไปรษณีย์หาดเจ้าสำราญ
ที่อยู่ : เลขที่ 71/5 หมู่ 2 ถนนเพชรบุรี-หาดเจ้าสำราญ ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์ : 032 478 482

3. ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแหลม
ที่อยู่ : เลขที่ 386 หมู่ 2 ถนนเพชรบุรี-บ้านแหลม (อาคารเดิม) ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ : 032 481 097

4. ที่ทำการไปรษณีย์ชะอำ
ที่อยู่ : เลขที่ 63 ถนนนราธิป ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ : 032 471 252

5. ที่ทำการไปรษณีย์ท่ายาง
ที่อยู่ : เลขที่ 445/1 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130
โทรศัพท์ : 032 461 571

6. ที่ทำการไปรษณีย์เขาย้อย
ที่อยู่ : เลขที่ 17/1 หมู่ 5 ถนนเพชรเกษม ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
โทรศัพท์ : 032 562 271

7. ที่ทำการไปรษณีย์บ้านลาด
ที่อยู่ : เลขที่ 127 หมู่ 7 ถนนสวนสมเด็จย่า ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
โทรศัพท์ : 032 491 286

8. ที่ทำการไปรษณีย์หนองหญ้าปล้อง
ที่อยู่ : เลขที่ 47/2 หมู่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160
โทรศัพท์ : 032 494 349

9. ที่ทำการไปรษณีย์แก่งกระจาน
ที่อยู่ : เลขที่ 14 หมู่ 13 ถนนเขื่อนเพชร-แก่งกระจาน ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 76170
โทรศัพท์ : 032 459 089

---------------------------------------------------------------------------------------

เรื่องน่ารู้
ค่าส่งจดหมายและพัสดุในประเทศ ไปรษณีย์ไทย
อัตราค่าบริการ EMS ไปรษณีย์ไทย
รหัสไปรษณีย์ประเทศไทย 77 จังหวัดอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ