รหัสไปรษณีย์จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดปราจีนบุรี มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์ปราจีนบุรีมีทั้งหมด 9 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
25000 อำเภอเมืองปราจีนบุรี
25110 อำเภอกบินทร์บุรี
25130 อำเภอประจันตคาม
25140 อำเภอศรีมหาโพธิ
25150 อำเภอบ้านสร้าง
25190 อำเภอศรีมโหสถ
25220 อำเภอนาดี
25230 อำเภอเมืองปราจีนบุรี เฉพาะตำบลโคกไม้ลาย ตำบลเนินหอม ตำบลบ้านพระ ตำบลไม้เค็ด (ศูนย์ราชการ)
25240 อำเภอกบินทร์บุรี เฉพาะตำบลเมืองเก่า
ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดปราจีนบุรี มี 9 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 256 ถนนราษฏร์ดำริ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์ : 037 217 645

ที่อยู่ : เลขที่ 19 ถนนเจ้าสำอางค์ ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์ : 037 281 179

ที่อยู่ : เลขที่ 588 หมู่ 8 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25240
โทรศัพท์ : 037 281 871

ที่อยู่ : เลขที่ 396 หมู่ 3 ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220
โทรศัพท์ : 037 289 009

ที่อยู่ : เลขที่ 144/3 หมู่ 4 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
โทรศัพท์ : 037 271 220

ที่อยู่ : เลขที่ 425/1 หมู่ 2 ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130
โทรศัพท์ : 037 291 372

ที่อยู่ : เลขที่ 19/15 หมู่ 15 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ : 037 212 100

ที่อยู่ : เลขที่ 129 หมู่ 3 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์ : 037 279 249

ที่อยู่ : เลขที่ 186 หมู่ 4 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190
โทรศัพท์ : 037 276 412

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ