อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่ว่าการอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอกุยบุรี หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150

โทรศัพท์ : 032 681 430

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอกุยบุรี


การปกครอง : อำเภอกุยบุรี มี 6 ตำบล 47 หมู่บ้าน
1. ตำบลกุยบุรี
2. ตำบลกุยเหนือ
3. ตำบลสามกระทาย
4. ตำบลเขาแดง
5. ตำบลหาดขาม
6. ตำบลดอนยายหนู

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลกุยบุรี
2. เทศบาลตำบลไร่ใหม่
3. องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี
4. องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
6. องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
7. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหนู
8. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
77150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กุยบุรี

พื้นที่ : 935.40 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 45,024 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระธาตุเจดีย์คู่บ้าน นมัสการหลวงพ่อในกุฎิ สวยสุดถ้ำ ลำน้ำใส ชมอุทยานน้ำตกดงมะไฟ ช้างไพร ทะเลงาม

พิกัด
12°4′58″N 99°51′15″E

แผนที่อำเภอกุยบุรี