รหัสไปรษณีย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์ประจวบคีรีขันธ์มีทั้งหมด 13 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
77000 อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
77110 อำเภอหัวหิน
77120 อำเภอปราณบุรี
77120 อำเภอสามร้อยยอด เฉพาะตำบลสามร้อยยอด
77130 อำเภอทับสะแก
77140 อำเภอบางสะพาน เฉาะตำบลกำเนิดนพคุณ ตำบลพงศ์ประศาสน์ ตำบลแม่รำพึง
77150 อำเภอกุยบุรี
77160 อำเภอปราณบุรี เฉพาะตำบลเขาน้อย หมู่ 3, ค่ายธนะรัชต์
77170 อำเภอบางสะพานน้อย
77180 อำเภอสามร้อยยอด
77190 อำเภอบางสะพาน เฉพาะตำบลชัยเกษม ตำบลธงชัย
77210 อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เฉพาะตำบลบ่อนอก ตำบลอ่าวน้อย หมู่ 1, 4-10
77220 อำเภอปราณบุรี เฉพาะตำบลปากน้ำปราณ
77230 อำเภอบางสะพาน เฉพาะตำบลทองมงคล ตำบลร่อนทอง (สภ. บางสะพาน, กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดน 147)
ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี 13 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 44 ถนนสู้ศึก ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ : 032 604 652

ที่อยู่ : เลขที่ 754 หมู่ 1 ถนนกุยสามัคคี ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150
โทรศัพท์ : 032 681 699

ที่อยู่ : เลขที่ 38/30 หมู่ 6 ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77130
โทรศัพท์ : 032 671 144

ที่อยู่ : เลขที่ 36/13 หมู่ 5 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทรศัพท์ : 032 691 239

ที่อยู่ : เลขที่ 111 หมู่ 5 ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190
โทรศัพท์ : 032 695 127

ที่อยู่ : เลขที่ 50/7 หมู่ 5 ถนนเพชรเกษม ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230
โทรศัพท์ : 032 697 012

ที่อยู่ : เลขที่ 106/1 หมู่ 4 ถนนสุขาภิบาล 2 ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทรศัพท์ : 032 699 018

ที่อยู่ : เลขที่ 28/5 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทรศัพท์ : 032 622 044

ที่อยู่ : เลขที่ 125/ 2หมู่ 3 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77160
โทรศัพท์ : 032 555 029

ที่อยู่ : เลขที่ 333 หมู่ 2 ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77220
โทรศัพท์ : 032 631 276

ที่อยู่ : เลขที่ 460 หมู่ 6 ถนนสายเอก ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210
โทรศัพท์ : 032 554 236

ที่อยู่ : เลขที่ 2 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77180
โทรศัพท์ : 032 688 545

ที่อยู่ : เลขที่ 21/1 ถนนดำเนินเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ : 032 512 576

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ