ที่ทำการไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรีที่ทำการไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย (ปณ. ด่านมะขามเตี้ย)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย (DAN MAKHAM TIA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 405/1 หมู่ 1 ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 71260
โทรศัพท์ : 034 642 093
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 71260

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ : 09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

-------------------------------------------------------------------------------------------