ที่ทำการไปรษณีย์ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีที่ทำการไปรษณีย์ท่ามะกา (ปณ. ท่ามะกา)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ท่ามะกา (THA MAKA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 56/8 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120
โทรศัพท์ : 034 541 070
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 71120

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลโคกตะบอง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลท่าเสา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลยางม่วง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ : 09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ท่ามะกา


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

----------------------------------------------------------------------------------------