ที่ทำการไปรษณีย์ท่ากระดาน จังหวัดกาญจนบุรีที่ทำการไปรษณีย์ท่ากระดาน (ปณ. ท่ากระดาน)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ท่ากระดาน (THA KRADAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 452 หมู่ 4 ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71250
โทรศัพท์ : 034 574 208
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 71250

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลแม่กระบุง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  ปิดทำการ
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ท่ากระดานที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

-----------------------------------------------------------------------------------